Khối lượng tăng mạnh: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.

Khối lượng hôm trước Khối lượng hiện tại Giá hiện tại
C32 63 67 457010
CMI 8 8 77600
DRH 18 19 114400
HNM 7 7 63800
HPC 3 3 952876
KSK 1 2 108100
OGC 2 2 436870
SDP 5 6 250400
TTF 10 10 9909990
VNE 8 9 316720