21:03:00

Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
CNG 38.5 42 57,060
DMC 69 93.5 114,090
IMP 49.6 59.5 81,580
ITD 28.3 31.7 243,090
KDC 28.5 32.8 974,360
NKG 26.7 32.6 627,750
NTP 64.8 74.3 321,716
PNJ 65 74.5 222,150
PXS 12.2 14.2 862,530
SBT 31.4 36 3,051,230