21:00:00

Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.


Giá cao nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
AGR 2.7 2.4 19,210
ASM 15.2 14.8 1,013,330
BGM 1.9 1.5 204,160
DIC 7.3 7 118,550
DIG 8.8 7.6 676,030
DLG 8 6.6 3,449,330
DRC 40.6 36.6 471,780
FCM 4.9 4.2 148,170
HAG 6.6 5.1 7,440,500
IDI 5.7 5.3 665,040
ITQ 6.3 4.3 764,700
LAS 30.1 16.5 71,410
LCG 5 4.2 604,290
LIG 7.1 6.2 103,640
MAC 10.5 9.6 158,400
MCG 2.6 2.5 101,940
MHC 11.7 9.1 1,352,680
NDN 8.5 7.6 197,464
NTL 10.2 9.5 198,200
OGC 2.5 1.8 1,932,950
PVE 7.6 7.1 50,300
PXI 5.3 4.7 173,950
SVN 3.7 2.7 102,000
TNG 17 14.7 178,975
VHG 4.4 3 5,121,060
VIC 53.5 44.7 1,844,020
VKC 18.3 14.6 76,800
WSS 5.6 5.1 404,600