Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BVS 13.4 15.5 683,906
CNG 39 42.5 239,800
ITD 28.7 32 145,850
KDC 28.5 36.1 799,360
NTP 65 73.3 97,112
VFG 72 86 32,770
VSC 66 72.5 254,910