Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
C32 54.5 66.5 457,010
CMI 7 8 77,600
HBC 23.8 29.6 2,004,320
ITC 10.5 12.7 569,230
NKG 25 37.7 648,610
PVE 6.7 7.8 149,643
SDP 3.6 5.6 250,400
VNH 1.6 2.3 403,450