Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu  có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
CMI 7.4 8.8 80,300
CTD 206 237 218,720
DAG 13.7 16.4 1,605,220
HNM 6.4 8.5 85,251
PVI 25 28.5 440,321
SHN 9.6 11.5 2,510,622
SJS 22 26.3 281,540
VSH 14.4 15.6 182,940