18:20:00


Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.
Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
CAV 99 93 82480
DRH 47 43.8 5860
HAS 8.6 8 71000
HHG 10 9.2 142500
HKB 14.5 13.1 6359112
ITQ 5.2 4.7 377900
KSB 68 63.5 982090
KTB 2.2 1.9 1515920
PHC 8.3 7.5 26400
PTK 2 1.7 640570
QBS 7.2 6.7 44900
SPI 3.9 3.6 202300
TMT 26.3 24.5 61420
TTF 20 18.6 10
VCC 19.1 17.2 7400
VMD 39.3 36.6 40