20:55:00


Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.

Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
DIG 8.1 7.6 676030
FID 13.5 12.6 30600
GIL 63 59 248800
HDO 2.2 2 226600
HKB 11.8 10.7 1714624
HNM 6.8 6.2 90500
KHL 1.5 1.4 22400
KTB 2.2 1.9 1515920
LAS 18 16.5 71410
PTK 2 1.7 640570
PXA 1.4 1.3 99300
SPI 3.3 3.1 235140
SVN 2.9 2.7 102000
TMT 23.2 21.7 88890
TSC 4.4 4.1 2203920
TTF 17.3 16.1 40
UDC 3 2.8 61840
VHG 3.2 3 5121060
WSS 5.5 5.1 404600