Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

“Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong tháng đạt khá hơn những tháng đầu năm. Cụ thể, vốn đầu tư tháng Tám ước đạt 24.127 tỷ đồng, tăng 14,8% và tám tháng là 155.300 tỷ đồng, bằng 60,1% kế hoạch năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2015, ” theo Báo cáo công bố từ Tổng cục Thống kê, ngày 30/8.


Báo cáo phân tích, nguyên nhân giúp vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tăng là do các bộ, ngành, địa phương đang tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP (ngày 8/7) của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Cụ thể tính chung tám tháng, vốn đầu tư từ trung ương quản lý đạt 36.500 tỷ đồng, bằng 58,2% kế hoạch năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ, trong đó số vốn đầu tư thực hiện cao nhất là tại của Bộ Giao thông Vận tải đạt 13.400 tỷ đồng, bằng 74,9% và tăng 31,1%, kế đến là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4.244 tỷ đồng, bằng 60,1% và tăng 23,7%, Bộ Y tế 1.749 tỷ đồng, bằng 56,3% và tăng 21,4%, Bộ Giáo dục và Đào tạo 1.667 tỷ đồng, bằng 51,7% và tăng 43,5%; 

Bên cạnh đó vốn đầu tư từ địa phương quản lý đạt 118.800 tỷ đồng, bằng 60,7% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 84.100 tỷ đồng, cấp huyện đạt 28.700 tỷ đồng, cấp xã đạt 6.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể Hà Nội đạt 19.700 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh 10.700 tỷ đồng, Nghệ An 3.563 tỷ đồng, Bình Dương 3.510 tỷ đồng, Quảng Ninh 3.086 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 3.063 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 2.939 tỷ đồng.

Đối với vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đến thời điểm 20/8, cả nước đã thu hút 1.619 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký 9.795 triệu USD, tăng 32,8% về số dự án và tăng 24,3% đồng thời vốn thực hiện ước đạt 9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong số 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 3.841 triệu USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký, tiếp đến là Singapore 1.371 triệu USD, chiếm 14%.../.