10:52:00
Sắp tới, ngày 29/8/2016, Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng công ty mẹ - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) với vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa lên tới 13.288 tỷ đồng.
VEAM là tổng công ty tham gia sản xuất đĩa xích vỏ xilanh, pittong và các trục khửu cho máy động lực và máy nông nghiệp
VEAM là tổng công ty tham gia sản xuất đĩa xích vỏ xilanh, pittong và các trục khửu 
Cụ thể, EAM sẽ đấu giá 167.074.900 cổ phần tương đương 12,57% vốn điều lệ với giá khởi điểm 14.290 đồng/cp. Sau khi cổ phần hóa, Nhà nước sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ của VEAM, bán ưu đãi bán cho người lao động 5.669.100 cổ phần, chiếm 0,43%; Các nhà đầu tư qua đấu giá 167.074.900 cổ phần, chiếm 12,57%; Nhà đầu tư chiến lược 478.368.000 cổ phần, chiếm 36,00% vốn điều lệ.

Được biết, VEAM thành lập năm 1990, trực thuộc Bộ Công Thương với mục tiêu là công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Sau 25 năm phát triển, VEAM có 4 mảng chế tạo máy động lực và máy nông nghiệp, chế tạo lắp ráp xe ô tô, sản xuất các sản phẩm hỗ trợ và kinh doanh thương mại.
Giữ vị trí dẫn đầu tại thị trường Việt Nam về máy động lực và máy nông nghiệp sản xuất với thị phần đạt 25%; tham gia đầy đủ các phân khúc trong chuỗi giá trị ngành nông nghiệp như máy cày, máy bừa, mày gặt, máy sấy….
Bên cạnh đó, VEAM còn thu hút sự chú ý với vị thế nhà cung cấp phụ tùng, thiết bị phụ trợ cho các nhà sản xuất ô tô, xe máy, sản xuất, lắp ráp xe tải và xe chuyên dụng thông qua các công ty con. VEAM có hệ thống bao gồm 21 công ty con và công ty liên doanh liên kết hoạt động tập trung trong các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, cơ khí hỗ trợ nhau hiệu quả; trong đó có những liên doanh lớn như Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam...

VEAM có 2 công ty liên doanh chính, VEAM đang sở hữu 30% Honda Vietnam, và 20% Toyota Việt Nam ngoài ra công ty con của VEAM là Diesel Sông Công (Disoco) cũng đang sở hữu 25% Ford Việt Nam.
Về hoạt động kinh doanh của VEAM, tổng doanh thu công ty mẹ năm 2015 đạt hơn 5.330 tỷ tăng gấp đôi so với mức 2.500 tỷ của năm 2014 trong đó đóng góp lớn từ doanh thu hoạt động tài chính (chủ yếu từ cổ tức từ các công ty liên doanh).