Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu 

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BVH 60 71.5 280,330
CAV 90 100 179,280
DBC 36.3 39.4 285,824
DCM 11.1 11.8 441,230
DL1 10.8 13.6 45,700
GAS 64.5 70 459,890
LHG 23.1 26.4 639,150
NT2 35.2 37.6 468,660
SMC 14.7 17.35 414,000
VHC 54 62.5 124,690

0 nhận xét:

Đăng nhận xét