Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.


Giá cao nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
AAA 33.7 28.8 1,105,780
BGM 1.5 1.22 323,500
CCL 3.1 2.64 116,410
DCL 23.6 19.2 736,450
FIT 6 5.21 2,281,730
FLC 5.6 4.81 10,171,600
HAI 4.2 3.85 330,560
ITC 11.6 10.8 49,980
ITQ 4.4 3.8 296,100
MHC 9 8.01 242,460
NET 60 40 41,403
PXT 6.8 6.4 41,440
SD5 9.2 9.1 27,440
TC6 5.7 4.8 71,265
VCB 53.5 36.5 1,555,400
VHG 2.9 2.42 4,028,100
VPH 9 7.83 33,290

0 nhận xét:

Đăng nhận xét