Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.

Giá cao nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BGM 1.5 1.07 929,940
DCM 11.2 10.85 61,200
DPM 28.6 27.3 4,017,620
DXG 15 14 80,740
FIT 5.9 4.8 1,578,630
FLC 5.5 4.18 11,122,090
HAG 6.1 4.93 7,940,000
HAI 4.3 3.41 745,500
HHS 6 4.52 3,753,790
IDI 5.1 4.42 774,840
ITA 4.8 4.14 19,362,840
ITQ 4.4 3.5 864,800
KHL 1.4 1.2 100
MHC 9.1 6.95 716,490
NET 60.3 38.9 12,750
PGD 45.5 40.45 118,530
PTC 7.2 6.31 29,350
PXI 4.8 4.41 35,000
PXT 6.9 6.22 62,780
SD5 9.2 9 20,900
SDA 6.9 6 22,100
SHB 5.4 4.6 24,254,270
STB 10.4 9.4 9,564,610
TC6 5.7 4.5 89,650
TSC 4.2 3.17 830,330
VGS 12 10.9 388,800
VNE 8.6 6.33 622,040

0 nhận xét:

Đăng nhận xét