Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.


Giá cao nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BGM 1.4 0.95 695,180
CSC 15.7 15 63,210
DHP 10.7 9.7 5,016
LIG 6.1 5 138,100
PVV 1.6 1.5 79,000
PXI 4.8 4.4 3,060
PXT 7 6 40,580
TTZ 4.9 4.6 5,700

0 nhận xét:

Đăng nhận xét