Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu  có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BIC 27.2 34.5 49,900
CDO 32.9 33.6 832,710
CMG 13.6 16.6 224,540
DRC 38.3 41 340,870
NBB 17.6 19.5 5,010
NVT 1.7 2.2 87,060
SDP 4.4 6.3 130,500
VC3 30.5 32.7 152,900

0 nhận xét:

Đăng nhận xét