Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.


Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ATA 1.22 1.14 272,900
AVF 0.50 0.40 369,000
BGM 1.31 1.22 323,500
FIT 5.60 5.21 2,281,730
FLC 5.14 4.81 10,171,600
HDO 2.40 2.20 19,600
HHS 5.61 5.22 2,387,930
ITQ 4.10 3.80 296,100
KSH 1.48 1.38 100,690
KTB 2.20 1.90 1,515,920
MHC 8.61 8.01 242,460
PPI 3.20 3.00 386,530
PTK 2.00 1.70 640,570
TNT 6.58 6.12 54,010
TSC 3.70 3.45 1,803,610
VHG 2.60 2.42 4,028,100
VNE 7.44 6.92 1,070,670

0 nhận xét:

Đăng nhận xét