Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ACB 17.4 19.1 728,172
ALV 4.8 5.2 157,300
AMD 11.5 12.8 515,340
DHC 34 38.2 401,100
DNP 27.9 32.4 145,310
PIV 8.1 10.5 112,470

0 nhận xét:

Đăng nhận xét