Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.
Giá cao nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ALV 4.9 4.4 42,000
BIC 33.7 32 64,550
CTD 205.4175 176 241,380
DGC 56.5 46 115,508
DHA 37.1 31.5 215,890
DHG 112.2 101 164,320
DMC 88 73.5 81,480
FID 18.2 11.3 320
HHG 7.6 6.8 446,679
KDH 22.0574 21.1 59,330
KVC 12.3 5.2 112,600
NHP 14.7418 8.1 208,600
SD2 8.5 7.4 168,600
SVC 49.5 41 123,710
TYA 18.5 16.5 55,890
VNH 1.98 1.38 3,200

0 nhận xét:

Đăng nhận xét