Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.Giá cao nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BIC 33.7 32 64,550
CHP 20.7 20.25 17,330
CTD 205.4175 176 241,380
DHA 37.1 31.5 215,890
DHG 112.2 101 164,320
DMC 88 73.5 81,480
KDH 22.0574 21.1 59,330
PXA 1.4 1.2 64,200
QBS 5.93 5.5 48,390
SD2 8.5 7.4 168,600
SKG 87.5 82 22,590
SVC 49.5 41 123,710
TCR 7.5 5.41 15,740
VNH 1.98 1.38 3,200

0 nhận xét:

Đăng nhận xét