Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BMP 166.00 193.8 136,140
D2D 42.3 47.2 62,320
DCM 11.05 12.15 292,670
IMP 60.2 64.6 59,900
JVC 3 3.58 593,480
NTP 76 86.0 122,580
PAN 45.5 48.75 30,290
SMC 14.7 18.25 387,120
TNG 13.6 15.5 139,881
VIS 14.7 16.6 339,980

0 nhận xét:

Đăng nhận xét