Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ được Văn phòng Chính phủ gửi Bộ KH&ĐT về việc mới đây bộ này đã có báo cáo chi tiết việc hàng loạt các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước chậm thực hiện công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (Nghị định 81) của Chính phủ.
Theo Văn phòng Chính phủ, sau khi tiếp nhận báo cáo về tình hình thực hiện công bố thông tin của các doanh nghiệp Nhà nước mà Bộ KH&ĐT gửi vào ngày 22/9/2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu các nội dung như Bộ KH&ĐT cần thực hiện đầy đủ các quy định báo cáo công việc của Nghị định 81 về Chính phủ.

Quy định công bố thông tin được xem là cách để rà soát, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước. Tuy nhiên, nhiều DN Nhà nước đang không thực hiện.
Quy định công bố thông tin được xem là cách để rà soát, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước. Tuy nhiên, nhiều DN Nhà nước đang không thực hiện.

Đồng thời, khẩn trương báo cáo Thủ tướng danh sách các doanh nghiệp (DN) không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các vi phạm này.
Bộ KH&ĐT theo dõi, đôn đốc các Bộ ngành, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thực hiện nghiêm túc Nghị định 81. Có tổng hợp tình hình thực hiện, định kỳ báo cáo việc thực hiện của các DN nêu trên lên Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, ngày 20/9/2016 Bộ KH&ĐT đã có báo cáo về tình hình thực hiện công bố thông tin của các DN là Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc bộ, ngành và địa phương quản lý. Trong số 432 DN bắt buộc công bố thông tin theo Nghị định 81, mới chỉ có 140 DN thực hiện, nhưng cũng chỉ thực hiện một trong 7 báo cáo đề ra. Chỉ có 1 DN là Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.
Đặc biệt, trong 31 Tập đoàn và Tổng Công ty Nhà nước lớn phải thực hiện công bố thông tin, hầu hết các DN chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, trong số này có Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam... chưa thực hiện công khai bất cứ một nội dung nào về công bố thông tin.
Nghị định 81/2015/NĐ-CP được ban hành tháng 9/2015 và chính thức có hiệu lực vào tháng 11/2015. Tại Nghị định này, các DNNN là các Tập đoàn, Tổng Công ty đều phải công bố thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; báo cáo đánh giá kế hoạch kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích, trách nhiệm xã hội năm 2015; báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới năm 2015; công bố báo cáo tài chính năm 2101... hoặc kế hoạch đổi mới sắp xếp theo chủ trương tái cơ cấu, cổ phần hóa...
Theo quy định, chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày Nghị định 81 có hiệu lực thi hành, DN có trách nhiệm công bố thông tin bằng văn bản, dữ liệu gửi về Bộ KH&ĐT, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Về quy định xử phạt, Nghị định nêu rõ, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo người quản lý doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm các quy định như: Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin; nội dung công bố thông tin không trung thực theo quy định tại Nghị định
Trong trường hợp người đại diện vốn Nhà nước, Chủ tịch tập đoàn, Tổng công ty không kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị, giải pháp, dẫn đến tình hình hoạt động của DN lâm vào tình trạng khó khăn, gây thất thoát vốn nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước áp dụng hình thức kỷ luật từ hạ bậc lương đến buộc thôi việc và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với người quản. 
Lê Thúy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét