Tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.

Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ATA 0.94 1 81,070
BII 2.6 2.8 378,000
DIC 5.58 5.97 167,710
HKB 3.3 3.6 8,464,530
HPC 2.6 2.8 952,876
KSH 1.59 1.7 15,310
KVC 2.7 2.9 124,200
PTC 5.1 5.45 18,410
PV2 1.5 1.6 50,200
PXA 1.1 1.2 16,800
VRC 14.1 15.05 81,240

0 nhận xét:

Đăng nhận xét