Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.

Giá cao nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
CMI 8.3 7.5 59,300
DST 33.9 27.1 0
ITC 11.2 10.7 14,700
PVD 26.7 22.45 1,317,100
PXT 5.4 4.13 109,520
SD2 8.1 6.7 50,600
TTF 8.53 5.75 83,090
UDC 2.41 2.13 21,230

0 nhận xét:

Đăng nhận xét