Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) - cơ quan này sẽ chính thức áp dụng Chỉ số Phát triển bền vững đối với giá cổ phiếu của các doanh nghiệp có Báo cáo Phát triển bền vững.
Bà Hà khẳng định, việc áp dụng chỉ số Phát triển bền vững (PTBV) dự kiến sẽ được áp dụng kể từ tháng 7/2017. Đây sẽ là công cụ hiệu quả để phổ biến về PTBV, HOSE sẽ lựa chọn bằng việc đánh giá doanh nghiệp dựa trên tiêu chí bền vững theo chuẩn quốc tế, chẳng hạn như chuẩn của GRI G4 để đảm bảo tính thống nhất và khoa học; tạo sự chủ động và phát huy trách nhiệm doanh nghiệp với thông tin công bố.
Để lựa chọn doanh nghiệp trong “rổ” chỉ số này, HOSE sẽ gửi câu hỏi khảo sát đến doanh nghiệp liên quan đến các yếu tố môi trường, quản trị, niêm yết, trách nhiệm xã hội… sau đó tiến hành đánh giá các doanh nghiệp nào đáp ứng được tiêu chuẩn để chọn ra khoảng 30 công ty có yếu tố PTBV tốt nhất. Việc áp dụng chỉ số giá của các cổ phiếu tương tự như chỉ số VN30 hoặc VN-Index hiện tại.
Ông Andrew Chan – Giám đốc Vùng, phụ trách PTBV Công ty PwC khu vực Đông Nam Á – cho biết, có đến 80% các nhà đầu tư sẽ xem xét yếu tố PTBV khi đầu tư vào doanh nghiệp. Cách thực hiện của các doanh nghiệp Việt Nam cũng khác biệt rất nhiều so với các doanh nghiệp tại Malaysia và Singapore khi yếu tố về môi trường và xã hội không nhất thiết phải có có trong báo cáo của các doanh nghiệp tại hai nước này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét