Theo số liệu mới được Bộ Tài chính công bố, trong tháng 10/2016, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 5.504 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/10/2016 tổng giá trị chi trả nợ là 183.718 tỷ đồng tương đương 8,26 tỷ USD.

Việt Nam đã trả nợ được 183.718 tỷ đồng tương đương 8,26 tỷ USD
Đây là số liệu nằm trong Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác 10 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác tháng 11/2016 mà Bộ Tài chính vừa công bố.
Về huy động vốn nước ngoài, trong tháng 10/2016 đã ký kết 1 Hiệp định vay mới nước ngoài của Bỉ với trị giá 14,1 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm đã ký kết 32 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.894 triệu USD.
Trong tháng 10/2016, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 394 triệu USD tương đương 6.074 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/10/2016, đã giải ngân 2.916 triệu USD tương đương 63.829 tỷ đồng (đạt 64% so với kế hoạch cả năm).
Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 10/2016 ước đạt 110.000 tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng đạt 980.500 tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015.
Đáng lưu ý, trong các khoản chi ngân sách thì chi trả nợ và viện trợ tháng 10/2016 đạt 13.600 tỷ đồng, trong đó chi trả nợ là 5.504 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/10/2016 tổng giá trị chi trả nợ là 183.718 tỷ đồng (khoảng 8,26 tỷ USD), trong đó nợ trong nước là 144.813 tỷ đồng, nợ nước ngoài là 38.905 tỷ đồng.
Thực tế, việc trả nợ được Chính phủ chú trọng nhiều trong năm nay do bối cảnh nợ công tăng cao. Báo cáo thẩm tra về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho biết, nợ công tính đến năm 2015 là trên 2,6 triệu tỷ đồng, bằng 62,2% GDP. Tuy vẫn trong giới hạn cho phép song tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn (18,4%/năm) là khá cao, gấp hơn 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP.
Các chỉ số về nợ công tiềm ẩn nguy cơ tiệm cận hoặc vượt ngưỡng cho phép. Nếu tính cả các khoản nợ khác của ngân sách Nhà nước, các khoản nợ có khả năng chuyển đổi thành nợ công, có nguy cơ ảnh hưởng tới tính bền vững của nợ công, tác động tiêu cực đến cân đối ngân sách và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét