Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.Giá cao nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
AGR 2.4 2.18 41,180
BMI 26.7 24.3 47,910
C32 66.8 57.2 52,620
C47 12.3 9.33 25,410
CDO 33.6 18.4 10
CSM 21.7 18.2 220,670
CTG 17.05 16.1 379,010
DHM 15 10.75 2,640
DRC 39.95 31.3 147,790
FMC 23.2 19.3 50,390
HQC 5.27 4.39 2,996,550
HTI 18.7 17.8 27,740
IDI 5.2 3.99 175,540
KBC 17.8 14.3 2,932,720
KDC 37.55 34 163,920
LHG 23.65 20.35 268,870
NNC 92 75.7 10,720
PGD 44.6 39.85 10,090
SDA 6.8 5.5 273,372
SRC 23.6 18 104,080
VHC 55.4 47 831,350
VNS 35 32.6 40,370
VTO 9.3 8.29 32,380