Người dân nộp thuế tại bộ phận “một cửa” của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ngày 12/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao trong năm nay, ngành thuế thành phố phải duy trì tiến độ thu ngân sách trung bình mỗi ngày là 1.000 tỷ đồng. 


Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, dự toán thu ngân sách của thành phố được giao là 347.882 tỷ đồng, tăng 15,79% so với dự toán năm 2016, do đó Cục Thuế thành phố cần chủ động kiểm soát tiến độ thu ngân sách theo từng mốc thời gian cụ thể từng tháng, từng quý…

Ngành thuế cần phối hợp với các sở, ngành liên quan để tăng cường những biện pháp đảm bảo nguồn thu; đẩy mạnh tuyên truyền giúp các cơ sở kinh doanh, người dân hiểu rõ các nghĩa vụ về thuế, đóng thuế đủ và đúng thời gian quy định đồng thời, phát huy vai trò thanh kiểm tra, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với việc đảm bảo tiến độ thu, ngành thuế thành phố cũng đề ra các giải pháp hạn chế nợ thuế. Theo đó, Cục Thuế thành phố sẽ rà soát 100% các khoản nợ thuế, phân tích và xử lý từng trường hợp cụ thể nhằm hạn chế nợ sai, nợ chờ xử lý; trong đó, đẩy mạnh chủ trương giao chỉ tiêu thu nợ cho từng phòng liên quan, từng Chi cục Thuế để triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế phù hợp; thực hiện chỉ tiêu nợ thuế đến cuối năm 2017 không vượt quá 5% so với tổng thu ngân sách. 

Trong năm 2016, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã thu được hơn 203.230 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán pháp lệnh năm, tăng 10,48% so với năm 2015; trong đó, có hơn 10.820 tỷ đồng nợ thuế từ năm 2015 chuyển qua./. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét