Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
API 11.50 17.8 29,700
FIT 3.92 5.44 14,546,350
HBC 28.6 53.1 3,265,630
HKB 2.1 5.6 781,455
KLF 2.5 3 6,770,921
PGS 15.9 18.8 1,395,175
QBS 4.2 5.73 555,190
SHS 5.2 6.7 931,835
SVC 42.5 49.5 332,260
SVN 1.3 3 65,500
VPH 6.4 11.15 1,693,610