Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.
Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ACB 19.30 24.2 1,124,649
AGR 2.4 3.2 523,060
ASA 1.5 2.1 186,100
BII 2 2.7 318,050
CHP 21.25 23 18,800
CSV 28 30.3 280,960
CVN 2.3 3 43,900
FLC 4.93 5.98 21,007,560
HBC 28.2 34.4 3,117,460
HKB 1.8 2.7 2,339,510
POT 15.7 22 0
PVT 11.95 13.4 1,130,150
REE 24.9 27.8 797,380
TCM 14.7 17.5 474,010
TDC 5.5 6.3 97,380
TDH 9.45 10.5 715,780
VNR 20.3 23.5 10,000