Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ACB 19.00 21.6 1,447,461
HSG 37.7 51.8 1,116,610
MKV 10 17.7 0
PHR 20.8 28.8 2,110,000
POT 15.8 21 10,790
PPC 14.65 17.2 223,800
STB 8.45 10.2 3,438,690
TDC 5.59 6 42,480