Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
FIT 3.88 4.96 13,684,070
FLC 5.53 7.8 44,426,080
GTN 17.6 21.7 2,632,550
HBC 28.6 53.1 3,265,630
HKB 1.8 4.7 1,609,690
PGS 15.9 18.8 1,395,175
SVC 42.5 49.5 332,260
SVN 1.3 2.6 2,432,300
TDH 9.61 13 2,565,830
TSC 2.44 3.02 2,708,210
VPH 6.4 11.15 1,693,610