Phiên giao dịch ngày 15/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm (3.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (2.000 tỷ đồng), song chỉ huy động được 4.070 tỷ đồng.



Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã có 18 thành viên tham gia với khối lượng dự thầu 6.751 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu trong khoảng 4,96%-5,5%/năm. Tuy nhiên, lô trái phiếu chỉ huy đồng được 1.800 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 8/2. 

Bên cạnh đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, đã có 5 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.460 tỷ đồng và kết quả huy động thành công 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.651 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,01%-6,6%/năm, nên chỉ huy động được 950 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 6,05%/năm và thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 2/11/2016. 

Thêm vào đó, trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 6 thành viên dự thầu, khối lượng đặt thầu 1.471 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,9%-8,40%/năm. Kết quả, lô trái phiếu đã huy động được 1.020 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,97%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 8/2./.