Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2017 (từ 01/02 đến 15/02/2017) đạt hơn 14,2 tỷ USD và tăng 10,9% so với kỳ 2 tháng 01/2017.Như vậy, tính đến hết ngày 15/02/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 41,65 tỷ USD, tăng 25% (tương ứng tăng hơn 8,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 02/2017 thâm hụt gần 2,45 USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 02/2017 thâm hụt gần 1,21 tỷ USD.
Trong 15 ngày đầu tháng 02/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 9,3 tỷ USD, tăng 13,1% tương ứng tăng gần 1,08 tỷ USD so với nửa cuối tháng 01/2017.
Tính đến hết ngày 15/02/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 26,89 tỷ USD, tăng 25,2%, tương ứng tăng hơn 5,41 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 02/2017 đạt thâm hụt 784 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/02/2017 hơn 1,55 tỷ USD./.