Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 1/2017 của cả nước đạt 29,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1 ước tính khoảng 14,6 tỷ USD.Cụ thể, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao như: Điện thoại và linh kiện đạt 2,5 tỷ USD; Hàng dệt may đạt 2,1 tỷ USD; Giày dép đạt 1,2 tỷ USD.
Tuy nhiên, trái với mức tăng của nhiều ngành trong nhóm công nghiệp chế biến, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1/2017 trầm lắng hơn khi giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính giảm 1,7%, thủy sản giảm đến 5%. Duy nhất có mặt hàng cao su vẫn duy trì được sự tăng trưởng. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su trong tháng 1 tăng hơn 10% về khối lượng và tăng trên 84% về giá trị so với năm 2016.
Số liệu thống kê cũng cho thấy, kim ngạch nhập khẩu tháng 1 của cả nước đạt 14,7 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh so với tháng trước là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng (giảm 15,3%); điện tử, máy tính và linh kiện (giảm 10,3%); vải (giảm 15,3%); xăng dầu (giảm 23,6%)… Tuy vậy, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2017 ước tính tăng 15,8%. 
Như vậy, trong tháng đầu tiên của năm 2017 có thể ước tính cả nước nhập siêu 100 triệu USD, tương đương 1,4% kim ngạch xuất khẩu.