Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
DCL 25.95 24.25 749,380
FLC 7.70 7.20 42,880,940
GTT 0.40 0.30 100,500
KKC 24.40 18.00 91,760
KTB 2.20 1.90 1,515,920
PTK 2.00 1.70 640,570
PVL 2.60 2.40 244,400
VNH 1.04 0.97 59,150