Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BHS 12.15 16.95 3,290,010
DCM 10.3 13.15 5,891,680
DHG 133.3 145 113,420
DIG 8.72 10.65 1,440,440
NNC 73.5 79.4 35,420
PHH 9 13.2 270,600
VNH 0.96 2.4 5,870