Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng Tư, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 18 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ và huy động được 25.083 tỷ đồng (giảm 23,9% so với tháng Ba), với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 83,8%. Kết quả các phiên đấu thầu cho thấy hai xu hướng rõ rệt, với các mức lãi suất huy động ngắn hạn tiếp tục tăng trong khi đối với kỳ hạn dài lại giảm so với tháng Ba.

Cụ thể, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 5,1%-5,22%/năm (tăng 0,12%/năm), 7 năm đạt 5,43%-5,48%/năm (tăng 0,05%/năm), 10 năm là 5,99%/năm (giảm 0,06%/năm), 15 năm từ 6,74%-6,79%/năm (giảm 0,11%/năm), 20 năm từ 7,1%-7,36%/năm (0,35%/năm), 30 năm khoảng 7,63%-7,85%/năm (giảm 0,27%/năm).

Trên thị trường thứ cấp, khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 640 triệu trái phiếu, giá trị đạt hơn 67.600 tỷ đồng, giảm 16,5% so với tháng Ba. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch theo phương thức mua bán lại đạt hơn 883 triệu trái phiếu, giá trị đạt hơn 85.900 và giảm 2,6% so với tháng trước.

Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch theo phương thức thông thường 9.300 tỷ đồng (mua vào 5.000 tỷ đồng , bán ra 4.300 tỷ đồng) và giá trị giao dịch mua đi bán lại hơn 190 tỷ đồng (chỉ bán ra mà không mua vào)./.