Theo Reuters, ngày 16/5, Trung Quốc đã lặng lẽ công bố bản dự thảo công khai đầu tiên của Luật Tình báo Quốc gia, theo đó sẽ trao cho nhà chức trách quyền giám sát các đối tượng tình nghi, đột kích các tòa nhà, thu giữ phương tiện và các thiết bị trong khi điều tra các cá nhân và tổ chức trong nước cũng như nước ngoài.Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã công bố bản dự thảo Luật Tình báo Quốc gia trên trang web của mình, kêu gọi người dân đóng góp ý kiến cho luật mới này cho tới ngày 14/6. 

Văn bản cho hay: "Công tác tình báo quốc gia cần phải... hỗ trợ cho việc bảo vệ và đập tan các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia cũng như bảo vệ các lợi ích quốc gia quan trọng."

[Một nhà ngoại giao Mỹ bị bắt vì dính líu tới tình báo Trung Quốc] 

Theo tài liệu trên, các lợi ích quốc gia được liệt kê trong văn bản bao gồm quyền lực nhà nước, chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ. 

Công tác tình báo cần được thực hiện ở cả trong và ngoài Trung Quốc. 

Nếu được thông qua, luật này sẽ trao cho nhà chức trách các cơ sở pháp lý mới để giám sát và điều tra các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để bảo vệ an ninh quốc gia./.