Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký cam kết cùng Chính phủ Việt Nam về Hiệp định vốn vay ODA, có tổng giá trị 12,8 tỷ yên (khoảng 117 triệu USD) cho Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, ngày 6/6.Theo ​đại diện của JICA, ​qua Dự án này, Nhật Bản mong muốn ​hỗ trợ thúc đẩy ​một số lĩnh vực Việt Nam còn chưa bắt kịp các quốc gia Đông Nam Á, như đào tạo nguồn nhân lực, ​sự tiến bộ về khoa học công nghệ đồng thời nâng cấp ngành công nghiệp. 

"Vốn vay từ Dự án sẽ được phân bổ để xây dựng cơ sở hạ tầng cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cùng các dịch vụ tư vấn hỗ trợ.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản sẽ khuyến khích các đơn vị nghiên cứu và giáo dục hợp tác, thu hút vốn đầu tư tư nhân, đưa Khu Công nghệ thành tổ hợp khoa học công nghệ đầu tiên ở Việt Nam đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế," đại diện JICA cho hay.

Đây là khoản vay thứ hai của Dự án, trước đó Nhật Bản đã cung cấp khoản vay ODA đầu tiên cho dự án trị giá 15,2 tỷ yên (tháng 3/2012)./.