Để hiểu bản phân tích của chúng tôi, quý nhà đầu tư cần làm quen với những khái niệm trên thị trường phái sinh - hợp đồng tương lai chuẩn bị đi vào vận hành.Buy to open: Mua hợp đồng tương lai để mở VỊ THẾ.
Sell to Close: Bán hợp đồng tương lai để đóng VỊ THẾ


Sell to open: Bán hợp đồng tương lai để mở VỊ THẾ
Buy to close: Mua hợp đồng tương lai để mở VỊ THẾ.

Chuyên gia traiphieu.com qua chỉ báo NKT (New Key Trade - do traiphieu.com phát minh và nghiên cứu) cho rằng phiên ngày 20/7/2017 nhà đầu tư nên thực hiện chiến thuật mua/bán VN30 như sau:


Buy to open -Khi VN30 không mất mốc 735
Sell to Close - Khi VN30 quanh vùng 742
Sell to open - Khi VN30 không vượt 735
Buy to close - Khi VN30 quanh vùng 729