Các nhà sản xuất từ 3 khu vực trên đã bán cao su với mức giá thích hợp, ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá bán trong ngành công nghiệp nội địa Trung Quốc, Bộ thương mại của nước này cho biết.
Điều tra sẽ tìm các sản phẩm nhập khẩu giai đoạn từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017.
Sản phẩm này chủ yếu được sử dụng để sản xuất vật liệu chịu nhiệt.
Nguồn: Reuters