HNX đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-SGDHN về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Giao dịch Chứng khoán niêm yết tại HNX đã được ban hành theo Quyết định số 653/QĐ-SGDHN nhằm hoàn thiện các quy định về thị trường trong đó có quy định về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên HNX.


Theo đó, HNX bổ sung quy định loại chứng khoán giao dịch tại HNX đối với trái phiếu doanh nghiệp (trước đó chỉ có cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ETF) và các quy định về giao dịch trái phiếu niêm yết như sau:
Thứ nhất, với các quy định về giá giao dịch: 
- Đơn vị yết giá đối với giao dịch trái phiếu là 01 đồng.

- Không quy định giới hạn dao động giá đối với giao dịch trái phiếu.   
Thứ hai, các quy định về giao dịch   
  • Đơn vị giao dịch: Đơn vị giao dịch đối với giao dịch khớp lệnh trái phiếu là 100 trái phiếu; Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thỏa thuận là 01 trái phiếu;
  • Lệnh áp dụng cho giao dịch trái phiếu trong phiên khớp lệnh liên tục là lệnh LO, trong phiên khớp lệnh định kỳ là lệnh ATC và lệnh LO (không áp dụng lệnh PLO đối với giao dịch trái phiếu).
Sau khi Quy chế mới có hiệu lực, ngày 31/1/2019, CTCP Tài nguyên Masan đã chính thức niêm yết 15 triệu trái phiếu MSR11808 trên HNX với tổng giá trị chứng khoán niêm yết 1.500 tỷ đồng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét